1 กระปุก
2990 .-
วีมิกซ์ 2 กระปุก
5980 .-
วีมิกซ์ 3 กระปุก
8970 .-
วีมิกซ์ 5 กระปุก
13900 .-
วีมิกซ์ 10 กระปุก
24500 .-
วีมิกซ์ 20 กระปุก
44500 .-
วีมิกซ์แบบซอง 2 กล่อง
990 .-
วีมิกซ์แบบซอง 4 กล่อง
1980 .-
วีมิกซ์แบบซอง 6 กล่อง
2970 .-
วีมิกซ์แบบซอง 10 กล่อง
4950 .-
วีมิกซ์แบบซอง 12 กล่อง
5940 .-
วีมิกซ์แบบซอง 20 กล่อง
9900 .-
วีมิกซ์แบบซอง 40 กล่อง
19800 .-